Datenschutz-Bestimmungen

Administratorem Państwa danych jest: Jacek Chrzanowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Jacek Chrzanowski Inter Trade Office „ITO”, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)

NIP 676-101-12-04, REGON 350760464, adres: Węgrzce 32-086, ul. C-24 nr 5/1

§ 1 Definicje

1.Na potrzeby niniejszej polityki prywatności, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

a) Administrator – Jacek Chrzanowski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Jacek Chrzanowski Inter Trade Office „ITO” z siedzibą w Węgrzcach 32-086,ul. C-24 nr  5/1, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posługujący się numerem NIP 676-101-12-04

b) Strona – strona internetowa dostępna pod adresem https://www.ito.com.pl

c) Użytkownik – każdy podmiot, który korzysta ze Strony.

§ 2 Pliki cookies

1.Na Stronie używane są pliki „cookies”, które stanowią niewielkie informacje tekstowe używane w celu zapamiętywania określonych informacji.

2.Pliki cookies przechowywane są na urządzeniu końcowym Użytkownika, Administrator uzyskuje dostęp do zawartych w nich informacji w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony.

3.Ustawienia dotyczące cookies mogą zostać zmienione w przeglądarce internetowej. Zmiana w ustawieniach cookies jest dobrowolna, jednakże ich wyłączenie może spowodować ograniczenie funkcjonalności Strony.

4.Pliki cookies mogą zostać w każdej chwili wykasowane przez Użytkownika poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące do tego celu bądź też skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

§ 3 Logi serwera

1. Każdorazowe wyświetlenie Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Strona.
2. Każde zapytanie, które jest kierowane do serwera zapisuje się w jego logach. Logi te zawierają m.in. adres IP Użytkownika, aktualną datę i czas serwera, a także informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z którego korzysta Użytkownik.
3. Logi są przechowywane i zapisywane na serwerze.
4. Dane, które zapisują się w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami i nie służą Administratorowi w celu identyfikacji konkretnych Użytkowników.
5. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.